УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2012 року № 533

м. Кіровоград

Про проведення І (обласного) етапу

Всеукраїнського конкурсу

веб-сайтів позашкільних

навчальних закладів у 2013 році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 р. № 1243 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у 2013 році» та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій

НАКАЗУЮ:

1. Провести у лютому-квітні 2013 року І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів.

2. Затвердити умови проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів (додаток 1),
склад організаційного комітету (додаток 2) та склад журі (додаток 3).

3. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад:

1) сприяти участі позашкільних навчальних закладів у І (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів;

2) забезпечити подання конкурсних матеріалів учасників
І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів
позашкільних навчальних закладів (заявку на участь та опис веб-сайту)
до 25 лютого 2013 року.

4. Кіровоградському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (Корецька Л.В.):

1) здійснити організаційні заходи щодо проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів;

2) забезпечити подання конкурсних матеріалів переможців І (обласного) етапу для участі в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів
позашкільних навчальних закладів до 15 вересня 2013 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Корецьку Л.В.

Начальник управління,

голова комісії з припинення

юридичної особи Е. Лещенко


Додаток 1

до наказу управління освіти і науки Кіровоградської обласної

державної адміністрації

29 грудня 2012 № 533

Умови проведення І (обласного) етапу

Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів

позашкільних навчальних закладів

I. Загальні положення

1. Умови проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
веб-сайтів позашкільних навчальних закладів розроблені на основі Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 р. № 922).

2. І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів (далі – Конкурс) проводиться управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – УОН КОДА)
спільно з Кіровоградським інститутом післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського (далі – КОІППО імені Василя Сухомлинського).

3. Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду щодо використання можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах.

4. Основними завданнями Конкурсу є:

· формування інформаційного освітнього середовища позашкільної освіти;

· виявлення, поширення та впровадження досвіду використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботі позашкільних навчальних закладів;

· стимулювання процесу створення веб-сайтів позашкільних навчальних закладів;

· сприяння відкритості діяльності позашкільних навчальних закладів та розвитку взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу та громадськістю.

5. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх позашкільних навчальних закладів.

6. Учасниками Конкурсу можуть бути позашкільні навчальні заклади (далі – учасники) системи освіти усіх типів і форм власності, які мають власний діючий веб-сайт.

II. Умови, строки проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться щороку, починаючи з 2013 року.

2. Конкурс проводиться в I півріччі, за результатами якого визначаються три переможці.

3. Строки проведення Конкурсу визначаються щороку наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

4. Учасники Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, є учасниками II етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів.

5. Реєстрація учасників Конкурсу здійснюється за умови подання ними конкурсних матеріалів не пізніше 25 лютого поточного року на електронну адресу koippo414@gmail.com з поміткою «Конкурс сайтів ПНЗ».

6. Конкурсні матеріали включають:

· заявку на участь у Конкурсі за такою формою:

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів

позашкільних навчальних закладів

1. Номінація.

2. Повне найменування позашкільного навчального закладу, поштова адреса, телефон, факс, e-mail.

3. Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу, контактний телефон.

4. Адреса сайта (домен).

5. Розробник сайта.

6. Прізвище, ім’я, по батькові адміністратора сайта, посада, контактний телефон.

7. Дата створення сайта.

8. Статистика відвідування за останній рік (період) по місяцях.

Керівник закладу (підпис) ____ 20__ р.

· опис конкурсного веб-сайту (мета, завдання сайта, його оригінальність та роль у діяльності позашкільного навчального закладу – до 2 аркушів).

III. Організаційний комітет і журі Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого входять керівники позашкільних навчальних закладів, працівники органів управління освітою та науково-методичних установ, представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

2. Персональний склад організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом УОН КОДА.

3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами і керує роботою з організації проведення Конкурсу.

4. До повноважень організаційного комітету відноситься:

· здійснення організаційної роботи щодо проведення Конкурсу;

· оформлення документації щодо проведення Конкурсу та підбиття підсумків;

· сприяння висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

5. Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом УОН КОДА.

6. До складу журі Конкурсу можуть входити педагогічні працівники, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативних і методичних матеріалів, фахівці відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових установ та організацій, представники УОН КОДА, КОІППО імені Василя Сухомлинського, переможці Конкурсу у попередні роки.

До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, які є учасниками Конкурсу. Кількість членів журі може бути від 5 до 15 осіб.

7. Очолює журі Конкурсу голова.

8. До повноважень журі належить:

· оцінка веб-сайтів, представлених на Конкурс;

· забезпечення об’єктивності розгляду та оцінювання, складання оціночних відомостей.

IV. Визначення переможців Конкурсу

1. Оцінювання представлених на Конкурс веб-сайтів здійснюється
за критеріями:

· структура веб-сайту (функціональність, системність, зручність інтерфейсу);

· зміст веб-сайту (підбір матеріалу, інформативність, оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, наявність відеоматеріалів, кількість відвідувань, кількість завантажень, можливість проведення атестації, можливість вибору мови);

· дизайн веб-сайту (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, використання форматування, наявність єдиного стилю оформлення всіх сторінок, відповідність та оптимальність використання графічних елементів змісту сторінки, елементи творчості).

2. Результати проведення Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова та секретар журі.

3. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів. Кількість переможців Конкурсу – не більше трьох.

4. Результати Конкурсу затверджуються наказом
УОН КОДА та оприлюднюються на сайтах УОН КОДА,
КОІППО імені Василя Сухомлинського.

5. Переможці та учасники Конкурсу нагороджуються грамотами й дипломами УОН КОДА та заохочувальними призами.


Додаток 2

до наказу управління освіти і науки Кіровоградської обласної

державної адміністрації

29 грудня 2012 № 533

Склад організаційного комітету

І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів

позашкільних навчальних закладів

Голова оргкомітету

Олійник

Алла Володимирівна

заступник начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації

Заступник голови оргкомітету

Корецька

Людмила Вікторівна

директор Кіровоградського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського, Заслужений працівник освіти України

Члени оргкомітету:

Міцай
Юлія Віталіївна

завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Чала

Марина Станіславівна

завідувач науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Пляка

Сергій Миколайович

методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського


Додаток 3

до наказу управління освіти і науки Кіровоградської обласної

державної адміністрації

29 грудня 2012 № 533

Cклад журі

І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів

позашкільних навчальних закладів

Голова журі

Нудний

Василь Михайлович

заступник директора з навчально-
організаційної діяльності Кіровградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського

Секретар журі

Міцай
Юлія Віталіївна

завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Члени журі:

Буртовий

Сергій Вікторович

старший викладач кафедри теорії і методики
середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського

Залевська

Алевтина Анатоліївна

заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Котяк

Віталій Володимирович

старший викладач кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
(за згодою)

Книшук

Анатолій Васильович

викладач відділення програмування Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу (за згодою)

Кривенко

Андрій Веніамінович

заступник директора з наукової та навчально-методичної роботи Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв), відмінник освіти України, учитель-методист

Литвиненко

Ольга Валентинівна

методист науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Лупан

Ірина Володимирівна

доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук (за згодою)

Пляка

Сергій Миколайович

методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров’я Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Рєзіна

Ольга Василівна

доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук (за згодою)

Чала

Марина Станіславівна

завідувач науково-методичної лабораторії інформатики та інформаційних технологій навчання Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Шатна

Лідія Францівна

начальник відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації

Кiлькiсть переглядiв: 625

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.