Відповідно до листа Національної академії педагогічних наук України та Інституту обдарованої дитини від 12.12.2012 р. № 02-15/1037 повідомляємо, що на базі Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України проводиться ІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень».

До участі у конкурсі запрошуються: адміністрація навчальних закладів, учителі, класні керівники, психологи; керівники гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форми власності; студенти вищих навчальних закладів; працівники дошкільних навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини.

Детально з умовами участі в конкурсі можна ознайомитись в Положенні про конкурс, затвердженому Інститутом обдарованої дитини НАПН України (додається), або на сторінці: http://iod.gov.ua.

Додаток: на 7 арк. в 1 прим.

ПОЛОЖЕННЯ

про ІІ Всеукраїнський конкурс

«Творчий учитель – обдарований учень»

1. Загальні положення

1.1. «Творчий учитель – обдарований учень» – ІІ Всеукраїнський конкурс за участю педагогів загальноосвітніх, спеціалізованих та позашкільних навчальних закладів України всіх форм власності.

1.2. Засновником конкурсу є Інститут обдарованої дитини НАПН України.

1.3. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок та умови проведення конкурсу, а також засади його фінансового та інформаційного забезпечення.

2. Мета та завдання конкурсу

2.1. Метою конкурсу є створення умов для творчої реалізації педагогів, поширення їх передового досвіду щодо упровадження в практику роботи сучасного педагога особистісно-орієнтованих, компетентнісних підходів до освіти учнівської молоді та підтримки обдарованості; підвищення ролі та статусу творчих педагогів в педагогічних колективах

2.2. Завдання конкурсу:

- виявлення досвіду кращих педагогів, які ефективно використовують різноманітні форми і методи навчально-виховної роботи, інноваційні виховні технології;

- популяризація педагогічних здобутків педагогів-новаторів та інших учасників навчально-виховного процесу;

- створення інформаційного освітнього простору, поповнення банку інноваційних робіт педагогів, спрямованих на розвиток особистості учня;

- організація методичної підтримки учасників навчально-виховного процесу з питань впровадження психолого-педагогічного проектування в практику роботи сучасного педагога.

3. Порядок і умови проведення конкурсу

3.1. Основні етапи конкурсу:

І етап конкурсу (жовтень) – інформаційне забезпечення ІІ Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень».

ІІ етап конкурсу (з 1 листопада 2012 року по 15 лютого 2013) – реєстрація участі у конкурсі – подача конкурсних робіт.

ІІІ етап конкурсу (з 1 березня 2013 по 1 травня 2013) – робота конкурсного журі, визначення переможців.

Нагородження переможців та проведення підсумкової конференції – до 20 травня 2013 року.

3.2. Номінації конкурсу. Конкурсні роботи подаються за десятьма номінаціями:

1) Авторський розвивальний урок та системи уроків, проект учителя-предметника;

2) Корекційно-розвивальні програми і проекти соціально-психологічної служби;

3) Навчально-виховні проекти навчального закладу (виховні, проекти класних керівників/вихователів/кураторів, учнівського самоврядування тощо);

4) Сценарії відкритих виховних заходів, тренінгів;

5) Авторські програми та розробки занять для організації позакласної роботи (гуртки, студії, факультативи, клуби за інтересами).

6) Школа батьківства (батьківські лекторії, тематичні батьківські збори);

7) Соціальний проект в навчальному закладі;

8) Інноваційна педагогічна рада, психолого-педагогічний консиліум;

9) Програми проектування розвитку обдарованого дошкільника в центрах раннього розвитку дитини;

10) Авторські розвивальні заняття для дітей дошкільного віку.

3.3. Учасники конкурсу. До участі у конкурсі запрошуються: адміністрація навчальних закладів, учителі, класні керівники, психологи; керівники гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форми власності; студенти вищих навчальних закладів; працівники дошкільних навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини.

4. Умови участі у конкурсі.

4.1. Порядок реєстрації учасників:

Разом з конкурсною роботою Конкурсант надає в організаційний комітет анкету-заявку учасника (додаток 2). У заявці вказуються: прізвище, ім’я, по-батькові, повна назва навчального закладу (без скорочень та абревіатур), місце розташування навчального закладу (смт, місто, область), контакти автора, згода на друк матеріалів в практико-орієнтованих збірниках та використання персональних даних.

Заявки, що подані на конкурс третіми особами без відома кандидата, не розглядаються!

Підготовлені документи надаються в Оргкомітет не пізніше 15 лютого 2013 року за допомогою on-line форми на сайті Інституту обдарованої дитини за адресою: http://iod.gov.ua.

Роботи надані після вказаного терміну не приймаються і не розглядаються.

Увага! Тільки у разі відсутності можливості заповнити і надіслати форму заявки в режимі on-line, дозволяється надсилати пакет документів в електронному вигляді електронною поштою за адресою: konkurs@iod.gov.ua, з темою «КОНКУРС».

або на паперових носіях на поштову адресу: 03190, м. Київ, вул. Салютна, 11-а Інститут обдарованої дитини НАПН України, з поміткою «КОНКУРС».

4.2. Реєстраційний внесок за участь у конкурсі становить 45,00 грн. (включає: організаційні витрати та друк індивідуального сертифікату-учасника ІІ Всеукраїнського конкурсу).

4.3. Умови оплати. Кошти за участь в конкурсі в сумі 45,00 грн. переводяться на розрахунковий рахунок Інституту обдарованої дитини НАПН України:

р/р 31258272211036, МФО 820019 в ГУ ДКСУ м. Києва, ЄДРПОУ 35392834

*Призначення платежу: Участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі.

4.4. Роботи надані без оплати реєстраційного внеску не приймаються і не розглядаються.

5. Порядок оформлення конкурсної роботи

5.1. Робота виконуються у текстовому редакторі Word (версія 93 або вище), Times New Roman 14 pt через 1,5 інтервали.

5.2. Конкурсна робота може складатися з декількох окремих файлів: безпосередньо конкурсна робота та ілюстративний, супроводжуючий матеріал за потребою (діаграми, комп’ютерні програми, відео, рисунки тощо). Кожний файл підписується та додається окремо відповідно до змісту.

5.3. Структура конкурсної роботи повинна відповідати умовам конкурсу та містити наступні елементи: номінацію, відомості про автора; повну назву навчального закладу; коротку анотацію роботи; назву роботи; цілепокладання; очікуваний результат.

6. Критерії оцінювання робіт

6.1. Журі оцінює роботи за критеріями:

1) Відповідність змісту роботи зазначеній меті і завданням – від 1 до 12 балів ;

2) Наявність чіткої структури роботи – від 1 до 12 балів;

3) Повнота та оригінальність розкриття змістовної частини – від 1 до 12 балів;

4) Ефективність застосування методів і прийомів у досягненні кінцевого продукту (результативність) – від 1 до 12 балів.

6.2. Максимальна кількість балів – 48 балів.

6.3. Структура програми або проекту:

1) Цілепокладаюча частина: тема програми (проекту); актуальність програми; мета; завдання; обладнання; очікуваний результат.

2) Змістовна частина:

- розділи/модулі програми(проекту);

- етапи проекту: підготовчий, основний, аналітичний (завершальний).

6.4. Структура уроку (заняття гуртку, виховного заходу): тема; мета; тип уроку; вид (форма) уроку; завдання; обладнання; підготовка до навчально-виховної діяльності на уроці; основний зміст; домашнє завдання; загальні висновки учителя про ефективність проведеного уроку.

6.5. Рецензії на роботи учасникам конкурсу не видаються, матеріали не повертаються.

7. Порядок вибору переможців та нагородження

7.1. Конкурсним журі у складі наукових співробітників інституту, методистів м. Києва та Київської області визначаються переможці у номінаціях (1-3 місця).

7.2. Головне журі визначає переможців конкурсу та визначає роботи, що посіли І-ІІІ місця. Переможці Конкурсу отримують грошову премію та нагороджуються відповідними дипломами Інституту обдарованої дитини НАПН України:

І місце – 1 500 грн. (1 учасник)

ІІ місце – 1 000 грн. (2 учасники)

ІІІ місце – 500 грн. (3 учасники)

7.3. Лауреати конкурсу, переможці у номінаціях, нагороджуються цінними подарунками та отримують «Сертифікат лауреата Всеукраїнського конкурсу».

7.4. Результати Конкурсу та пропозиції щодо публікацій і нагородження конкурсантів фіксуються протоколом засідання журі. Переможці визначаються в результаті колегіального аналізу змісту конкурсних робіт.

7.5. Роботи переможців та лауреатів Конкурсу рекомендуються членами журі до видання у практико-зорієнтованих збірниках Інституту обдарованої дитини НАПН України та розміщуються на Всеукраїнському освітньому порталі «Острів знань».

7.6. Усі учасники, що прислали роботи, отримують «Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу».

8. Умови отримання сертифікату учасника Конкурсу

8.1. Для отримання сертифікату учасник поштою надсилає в організаційний комітет квитанцію про сплату реєстраційного внеску та конверт з зазначенням адреси конкурсанту для пересилки надрукованого сертифікату розміром А-4.

Листи надсилаються за адресою: 03190, м. Київ, вул. Салютна, 11-А, з поміткою: «ІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель - обдарований учень».

9. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу.

9.1. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу фестивалю здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9.2. Джерелами фінансування конкурсу є кошти учасників конкурсу, засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

9.3. Інформація про результати конкурсу розміщуються на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України.

10. Контактна інформація координаторів Конкурсу

03190, м. Київ, вул. Салютна, 11-А, кімн. 10

Шульга Валентина роб. 044-227-54-23, моб. 067-729-94-01

Прашко О.В. – моб. 097-450-89-76

Кiлькiсть переглядiв: 692

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.