УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

від 25 червня 2012 року № 296

м. Кіровоград

Про проведення у 2012-2013

навчальному році обласного туру

Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник року»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р. за № 27/20340, та зметою сприяння зростанню ролі класного керівника і його статусу як компетентного педагога ХХІ століття

НАКАЗУЮ:

1. Провести у листопаді 2012 року обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року».

2. Затвердити умови проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» (додаток 1).

3. Затвердити склад оргкомітету (додаток 2) та журі (додаток 3) обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року».

4. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, директорам закладів обласного підпорядкування:

1) провести протягом вересня-жовтня 2012 року І (районний, міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»;

2) забезпечити до01 листопада 2012 року надходження матеріалів переможців районного (міського) туру конкурсу та звітніх документів (розділ ІV Умов) до оргкомітету обласного конкурсу;

3) на підставі запрошень оргкомітету забезпечити 22 листопада 2012 року своєчасне прибуття до Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського переможців заочного етапу обласного туру для участі в очному етапі конкурсу.

5. Кіровоградському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (Корецька Л.В.):

1) здійснити організаційне та науково-методичне забезпечення проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»;

2) узагальнити подані матеріали на переможців обласного туру конкурсу і до 10 грудня 2012 року надіслати журі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»;

3) хід, результати конкурсу та кращий досвід класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів області висвітлювати у засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Олійник А.В. та директора Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Корецьку Л.В.

Начальник управління Е. Лещенко


Додаток 1

до наказу управління освіти і науки обласної державної адміністрації

25 червня 2012 № 296

Умови

проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник року»

І. Загальні положення

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» (далі Конкурс) проводиться у відповідності з Положенням про Всеукраїнський конкурс, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», та з метою сприяння зростанню ролі класного керівника і його статусу як компетентного педагога ХХІ століття.

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» проводить управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації спільно з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

ІІ. Порядок і терміни проведення

1. Конкурс проводиться один раз на три роки з 01 вересня по 31 грудня, починаючи з 2012 року.

2. Конкурс передбачає три тури:

– районний, міський (І) – з 01 вересня по 31 жовтня у рік проведення конкурсу, за результатами якого визначаються три переможці;

– обласний (ІІ) – з 01 по 30 листопада у рік проведення конкурсу, за результатами якого визначаються три переможці;

– всеукраїнський (ІІІ) – з 01 по 31 грудня у рік проведення конкурсу.

3. Обласний (ІІ) та всеукраїнський (ІІІ) тури конкурсу організовуються у два етапи:

– перший етап – заочний, у ході якого члени журі розглядають та оцінюють конкурсні роботи;

– другий етап – очний. Проводиться за участю претендента, який презентує конкурсну роботу із власного досвіду в інтерактивній формі.

4. Про терміни проведення та програму очного етапу другого і третього туру Конкурсу повідомляється додатково.

5. Витрати на відрядження учасників очного етапу Конкурсу здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.

Продовження додатка 1

6. Для організації та методичного забезпечення проведення районного (міського) туру Конкурсу місцевими органами управління освітою створюються районний (міський) оргкомітет та журі.

7. Для організації та проведення обласного туру Конкурсу управління освіти і науки облдержадміністрації створює обласний оргкомітет.

Оргкомітет обласного туру Конкурсу:

– здійснює координацію підготовки та проведення Конкурсу;

– визначає терміни і програму проведення другого (очного) етапу обласного туру Конкурсу;

– надсилає запрошення переможцям першого (заочного) етапу обласного туру для участі в очному етапі Конкурсу;

– створює призовий фонд для переможців;

– забезпечує висвітлення ходу та результатів Конкурсу у засобах масової інформації;

– до 10 грудня 2012 року (у подальшому у рік проведення конкурсу) надає матеріали переможців обласного туру оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року».

8. Для визначення переможців обласного туру Конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.

Кількість членів журі може бути від 7 до 15 осіб.

Голова журі:

– організовує порядок проведення конкурсу;

– забезпечує об’єктивність розгляду, оцінювання конкурсних робіт учасників.

9. Результати проведення всіх турів і етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, відповідальний секретар та всі члени журі.

ІІІ. Учасники Конкурсу

У Конкурсі на добровільних засадах беруть участь педагогічні працівники за основним місцем роботи незалежно від віку, які мають відповідну фахову освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, у трьох номінаціях:

– класні керівники 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

– класні керівники 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

– вихователі шкіл-інтернатів І-ІІІ ступенів, спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів, санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) І-ІІІ ступенів.

Продовження додатка 1

ІV. Підготовка до обласного туру Конкурсу

1. Районні (міські) організаційні комітети не пізніше 01 листопада 2012 року (у подальшому у рік проведення конкурсу) надсилають обласному організаційному комітету такі матеріали:

– заявка на участь у заочному етапі обласного туру Конкурсу;

– лист-подання на учасника обласного туру Конкурсу управління, відділу освіти райдержадміністрації, міської ради з висновком щодо професійної діяльності конкурсанта;

– звіт про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року», завірений в установленому порядку;

– копію наказу про підсумки проведення І туру;

– матеріали переможців І туру (не більше трьох робіт).

2. На заочний етап обласного туру Конкурсу матеріали надсилаються з приміткою «На обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» на адресу КОІППО імені Василя Сухомлинського.

V. Вимоги до представлених робіт та критерії оцінювання матеріалів

1. Реєстрація учасників ІІ туру конкурсу здійснюється за наявності конкурсних матеріалів, визначених нижче (пункт 2), та листа-подання управління, відділу освіти райдержадміністрації, міської ради з висновком щодо професійної діяльності конкурсанта.

2. Конкурсні матеріали включають:

– анкету учасника (додається);

– фотографію (9х13 см);

– опис виховної системи чи досвіду роботи, яка визначена учасником як ефективна;

– матеріали, що демонструють використання сучасних педагогічних технологій (метод проекту, колективні творчі справи тощо);

– інші матеріали, що характеризують діяльність та імідж педагога.

3. Конкурсні матеріали подаються у письмовій формі в одному примірнику державною мовою на паперових та електронних носіях (формат А-4, шрифт TNR, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; верхнє і нижнє поля – 20 мм, ліве – 20-30 мм, праве – 10 мм). Презентації подаються тільки на електронних носіях.

4. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються.

5. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів заочного етапу обласного туру Конкурсу здійснюється за такими критеріями:

– актуальність обраної проблеми;

– цілісність опису виховної системи чи системи роботи з певного напрямку;

Продовження додатка 1

– ефективність виховної системи як способу організації життєдіяльності учнівського колективу;

– доцільність та ефективність використання сучасних педагогічних технологій;

– впровадження інноваційних форм та методів діяльності класного керівника, вихователя, їх практична спрямованість;

– методична та практична цінність наданих матеріалів.

VI. Визначення переможців і лауреатів обласного етапу конкурсу, відзначення учасників

1. Переможцями обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у кожній з номінацій є учасники, які набрали за результатами ІІ туру (заочного і очного етапів) найбільшу кількість балів.

2. Лауреатами Конкурсу в кожній номінації вважаються учасники, які за результатами ІІ туру увійшли до п’ятірки найкращих.

3. Переможці обласного туру Конкурсу відзначаються Почесними грамотами управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації та цінними подарунками.

4. Лауреати обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» відзначаються дипломами управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації та подарунками.

5. Матеріали з досвіду роботи переможців будуть надруковані на сторінках періодичних видань.


АНКЕТА

учасника обласного туру Всеукраїнського конкурсу

"Класний керівник року"

1.

Район (місто)

2.

Прізвище, ім'я, по батькові конкурсанта

3.

Дата і місце народження

4.

Домашня адреса

5.

Мобільний телефон

6.

Електронна адреса

7.

Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, адреса місця реєстрації)

8.

Які навчальні заклади Ви закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом

9.

Місце роботи (повна назва, телефон навчального закладу)

10.

Стаж роботи: загальний

11.

Стаж педагогічної роботи

12.

Кваліфікаційна категорія

13.

Звання

14.

Державні нагороди, відзнаки (обов'язково вказати рік нагородження)

15.

Клас, у якому Ви є класним керівником

16.

Мова викладання у навчальному закладі

17.

Проблема (тема), над якою працюєте

18.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються

19.

Ваше педагогічне кредо

(число, місяць рік) (підпис)


Додаток 2

до наказу управління освіти і науки обласної державної адміністрації

25 червня 2012 № 296

Склад оргкомітету

з проведення обласного туру

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

Голова оргкомітету

Олійник А.В.

заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Заступник голови оргкомітету

Корецька Л.В.

директор обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Члени оргкомітету:

Шатна Л.Ф.

начальник відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інтернатних закладів та соціального захисту неповнолітніх управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

Дяченко Н.І.

методист навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Міцай Ю.В.

завідувач навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Пляка С.М.

методист навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Додаток 3

до наказу управління освіти і науки обласної державної адміністрації

25 червня 2012 № 296

Склад журі обласного туру

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

Голова журі

Калініченко Н.А.

професор кафедри педагогіки та психології обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, доктор педагогічних наук.

Заступники голови журі

Болсун С.А.

доцент кафедри педагогіки і психології обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук;

Павлюх В.В.

в. о. завідувача кафедри корекційної педагогіки обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Члени журі:

Жосан О.Е.

ст. викладач кафедри педагогіки і психології обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук;

Гельбак А.М.

ст. викладач кафедри педагогіки і психології обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук;

Доброва О.І.

завідувач методичного кабінету відділу освіти Вільшанської райдержадміністрації;

Дяченко Н.І.

методист навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Матусевич О.В.

методист методичного кабінету відділу освіти Знам’янської райдержадміністрації;

Міцай Ю.В.

завідувач навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Продовження додатка 2

Вікторіна О.М.

ст. викладач кафедри корекційної педагогіки обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат філологічних наук;

Мельничук І.Я.

доцент кафедри корекційної педагогіки обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат психологічних наук;

Пляка С.М.

методист навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Половенко О.В.

завідувач центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) і методичної роботи з педагогічними кадрами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Трубіна В.Г.

-

методист відділу освітнього менеджменту обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Шаповалова Т.А.

-

методист центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради.

http://koippo.kr.ua/

Кiлькiсть переглядiв: 505

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.